Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)

Voltex Electronic    |    Oferta    |    Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru

Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru (SAP)

Oferowane przez naszą firmę systemy sygnalizacji pożaru szybko i precyzyjnie lokalizują pożar dzięki zastosowaniu czujek: optycznych, jonizacyjnych, temperaturowych podłączonych do mikroprocesorowych central sygnalizacji pożaru.

Daje to nam możliwość dostosowania sposobu ochrony do rodzaju zgromadzonych w monitorowanym obiekcie przedmiotów bądź magazynowanych artykułów, spalających się w różny sposób.

Stosowane w systemie czujki dopasowane są do warunków otoczenia.

Systemy Sygnalizacji Pożaru znajdują szerokie zastosowanie m.in. w bankach, biurowcach, hotelach, szpitalach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej.

Wszystkie komponenty używane w oferowanych przez nas systemach posiadają aktualne atesty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej CNBOP w Józefowie.

Jako centrale alarmowe proponujemy mikroprocesorowe centrale najnowszej generacji firm Honeywell – Novar (ESSER), SCHRACK, SIEMENS, ARITECH, POLON ALFA, pracujące z czujnikami adresowanymi, których kolejne modele mają pojemności linii umożliwiające optymalny dobór dla zabezpieczanego obiektu i gwarantują możliwość łączności automatycznej ze stanowiskiem monitorowania.

Centrale te pozwalają nie tylko na stwierdzenie samego faktu powstania pożaru, ale także na określenie pomieszczeń, z których alarm pochodzi oraz wyeliminowanie sygnałów fałszywych, i automatyczne prowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Jako detektory stosowane są czujniki optyczne, termiczne, wielosensorowe – zależnie od nadzorowanego pomieszczenia.

Wszystkie urządzenia mają aktualne atesty i świadectwa kwalifikacyjne konieczne do stosowania w Polsce.