Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)

Voltex Electronic    |    Oferta    |    Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN)

System sygnalizacji włamania i napadu to zespół urządzeń, który ma na celu wykrycie i zasygnalizowanie próby wtargnięcia do obiektu czy też naruszenie terenu zewnętrznego.

Podstawowymi elementami każdego systemu sygnalizacji włamania i napadu są: centrala alarmowa wraz z akumulatorem stanowiącym rezerwowe źródło zasilania, urządzenia wykrywające zagrożenia (np. czujniki, przyciski napadowe) oraz elementy wykonawcze służące do powiadamiania o zaistniałym alarmie czy innym zdarzeniu (np. sygnalizatory, dialer telefoniczny, nadajnik radiowy).

Nowoczesny system sygnalizacji włamania i napadu może być również wykorzystywany do zarządzania automatyką budynku (np. sterowanie piecem centralnego ogrzewania, roletami, załączanie oświetlenia).

Jakie są koszty montażu systemu alarmowego?

Najtańszymi w montażu będą systemy alarmowe bezprzewodowe. Instalacja nawet złożonego systemu bezprzewodowego będzie trwała z reguły jeden dzień – koszty będą minimalne. Inaczej rzecz się ma w przypadku zestawów przewodowych. Należy uwzględnić wielkość okablowania i jego koszty.

Wartość prac będzie uzależniona zawsze od wielkości systemu, ilości elementów, a także typów, które będą zastosowane. Koszt montażu alarmu może wynieść 500 zł ale może to być też 1500 zł – wszystko zależy od wielkości systemu.

Jak działają nasze systemy:

Centrala alarmowa – serce systemu, tutaj są zbierane i przetwarzane informację dzięki czemu podejmowane są działania według wcześniejszego zaprogramowania centrali.

Czujki ruchu zewnętrzne i wewnętrzne, informują centralę alarmową o naruszeniu strefy dozorowanej.

Sygnalizatory alarmowe zewnętrzne i wewnętrzne, 120dB potrafią skutecznie odstraszyć intruza, oraz przyciągając uwagę osób postronnych.

Manipulator, służy do komunikacji z centralą alarmową, głównie do załączenia i wył. czuwania.

Powiadomienie telefoniczne i SMS informuje właściciela systemu alarmowego o alarmie lub innym zdarzeniu.