Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
(KD i RCP)

Voltex Electronic   |   Oferta   |   Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (KD i RCP)

Zasadniczym celem systemu kontroli dostępu jest poprawna i szybka identyfikacja osób pojawiających się na danym obszarze lub w pomieszczeniu. Jest niezwykle ważnym elementem zarówno profesjonalnego systemu zarządzającego całym przedsiębiorstwem jak i prostego układu chroniącego dostęp do konkretnego pomieszczenia.

Oprócz standardowej kontroli dostępu coraz istotniejszym stają się powiązania czasowe określające np. przebieg pracy danej osoby lub podające dokładne czasy wjazdów i wyjazdów pojazdów. Tradycyjna metoda oparta na mechanicznym zamku i kluczach jest niezwykle czasochłonna i kłopotliwa, co uniemożliwia w tym wypadku zastosowanie bardziej zaawansowanych metod kontroli przejścia. Skutecznym rozwiązaniem jest stosowanie elektronicznych systemów sterowania dostępem (access control) wykorzystujących nowoczesne techniki identyfikacji i sterowanie dostępnością przejścia. Zadaniem układów kontroli dostępu niezależnie od ich wielkości i złożoności jest odpowiedź na trzy pytania: KTO?, GDZIE?, KIEDY?

Rozbudowane systemy pozwalają na zrealizowanie wielu dodatkowych opcji m.in. kontrolę wartowników, taryfikację czasu pracy, komunikację ze stacjami monitorującymi, identyfikację użytkownika poprzez kontrolę jego zdjęcia występującego w pamięci układu i wiele innych. Na rynku istnieje wiele rozwiązań realizujących wymienione cele. Z uwagi na złożoność możemy je podzielić na kilka podstawowych typów:

Układy autonomiczne – obsługujące pojedyncze przejście z możliwością zapisu zdarzeń

Układy systemowe – obsługujące wiele przejść, sprzężone siecią własną, poprzez komputer nadrzędny lub sieć telefoniczną z wieloma dodatkowymi opcjami, w tym: mini systemy, systemy z wieloma kontrolerami, systemy z wieloma kontrolerami o rozproszonej lokalizacji, systemy wielodostępne.

Podstawowym zadaniem każdego układu jest ograniczenie dostępu osób niepowołanych lub kontrola ruchu osób uprawnionych na obszarach chronionych.

Drugim ważnym elementem systemu jest możliwość rejestracji zdarzeń występujących w systemie. Istotne są również wszelkie stany alarmowe związane z kontrolą danego przejścia (np. forsowanie, podpieranie drzwi).
Instalując systemy kontroli dostępu staramy się dostosować ich parametry do indywidualnych wymagań każdego użytkownika.

Planowanie systemu kontroli dostępu
Przy planowaniu systemu kontroli dostępu musimy brać pod uwagę ilość przejść, które chcemy zabezpieczyć i kontrolować. Będzie to miało bezpośredni wpływ na dobór urządzeń oraz cenę całego systemu.

 

Przy systemach kontroli dostępu musimy zaplanować czy chcemy kontrolować przejście tylko na zasadzie wejść czy także przy wyjściu z pomieszczenia. Należy uwzględnić także alarmowe przyciski wyjścia, a także metodę jaką zastosujemy do „zamykania przejścia”. Tu możemy wyróżnić rygle magnetyczne, które zmuszają nas do unieruchomienia klamki i zastosowania np. gałki, lub też możemy zastosować zworę magnetyczną, która będzie utrzymywać drzwi w stanie zamknięcia.

Systemy kontroli dostępu mogą współpracować także ze szlabanami wjazdowymi i automatyką bramową. Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą usługą to będziemy mogli wykonać bezpłatnie koncepcje systemu a także kosztorys.

System Rejestracji czasu pracy ułatwia zarządzanie czasem pracy, precyzyjne jego rozliczanie oraz wpływa na redukcję kosztów, przyczyniając się do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa

  • Poniżej przedstawiamy korzyści które wynikają z zastosowania systemu rejestracji czasu pracy:
  • Możliwość obiektywnej kontroli czasu pracy w dowolnym okresie,
  • Samo dyscyplinowanie się pracowników dzięki świadomości kontroli, ewidencji i bilansowania czasu pracy,
  • Personel kierowniczy nie ma potrzeby prowadzenia ewidencji obecności i czasu pracy.
  • Uproszczenie procedury wymaganej przez kodeks pracy w wyniku ich odbiurokratyzowania i zautomatyzowania,
  • Podniesienie prestiżu firmy,
  • W przypadku rozwoju firmy i zwiększenia zatrudnienia istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe punkty kontrolne i dowolną ilość kart,
  • System można uzupełnić o kolejne narzędzia, które usprawniają działalność firmy wykorzystując karty z systemu RCP (kontrola dostępu do pomieszczeń, identyfikacja użytkowników parkingu zakładowego)