Detekcja gazów wybuchowych i toksycznych
w Gorzowie wlkp.

Voltex Electronic  |  Oferta   |  Detekcja gazów wybuchowych i toksycznych

Zaawansowane systemy bezpieczeństwa przemysłowego

W wielu branżach pracownicy każdego dnia narażeni są na zagrożenia związane z emisją groźnych gazów. Dotyczy to nie tylko przemysłu chemicznego, ale także paliwowego, samochodowego czy wydobywczego. Z tego powodu firmy, w których miejsca pracy narażone są na takie zagrożenia, inwestują w profesjonalne urządzenia do detekcji gazów wybuchowych i toksycznych. Takie systemy sygnalizują pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazu i pomagają wyeliminować zagrożenie.

Na czym polega detekcja gazów wybuchowych i toksycznych?

Detekcja gazów wybuchowych i toksycznych to dziś znacznie więcej niż tylko wykrywanie niebezpiecznego stężenia danej substancji. Proste rozwiązania analogowe to już przeszłość, a nowoczesne systemy oprócz oczywistych funkcji uruchamiają też odpowiednie zabezpieczenia jak wentylacja czy odcięcie gazu. Przenośne detektory gazów wybuchowych i toksycznych mogą też stanowić osobistą ochronę pracowników.

W skład instalacji systemu detekcji gazów wybuchowych i toksycznych wchodzą:

  • W zależności od właściwości i rodzaju sensorów wyróżniamy detektory elektrochemiczne, katalityczne, Infra-Red i półprzewodnikowe,
  • centrale alarmowe, czyli pewnego rodzaju „mózg” systemu detekcji, który odbiera i nadaje sygnały do innych urządzeń,
  • urządzenia robocze: urządzenia alarmujące, zawory.

Gdzie montujemy systemy detekcji gazów?

Miejsca, w których detektory gazów są obowiązkowe, reguluje m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. Zgodnie z rozporządzeniem detektory gazów powinny znajdować się w garażach powyżej 10 miejsc postojowych. Detektory powinny znajdować się również w kotłowniach, w pomieszczeniach ładowania akumulatorów i okręgowych stacjach kontroli pojazdów. Coraz więcej firm z różnych branż stosuje systemy detekcji gazów wybuchowych i toksycznych nawet wtedy, gdy nie jest to regulowane rozporządzeniem.

Skuteczny system detekcji gazów wybuchowych i toksycznych

Aby system detekcji był skuteczny, musi spełniać następujące warunki:

  1. Konieczny jest wybór odpowiednich urządzeń, który uwzględni warunki panujące w danym obiekcie oraz potrzeby użytkowników.
  2. Detektory muszą być zainstalowane w odpowiednim miejscu. Powinny być tam, gdzie gromadzenie się gazu i powstanie zagrożenia jest najbardziej prawdopodobne.
  3. Instalacja systemu musi być prawidłowo przeprowadzona – to zagwarantujesz sobie, wybierając odpowiedniego wykonawcę.
  4. System powinien być używany prawidłowo i zgodnie z instrukcją.

Współpracując z Voltex Electronic, wszystkie te warunki spełnisz bez żadnego ryzyka. Wybierzemy dla Ciebie odpowiednie urządzenia i zainstalujemy je tam, gdzie powinny się znajdować. Gwarantujemy skuteczną instalację i odpowiednio przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników jak odpowiednio korzystać z systemu.

Na wykonane prace udzielamy gwarancji. Wykonujemy także przeglądy i prace serwisowe, abyś miał pewność, że Twoi pracownicy są w pełni bezpieczni w miejscu pracy.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie zaprosimy Cię na bezpłatną konsultację, aby omówić Twoje potrzeby w zakresie instalacji systemu detekcji.