Czujniki jonizacyjne

Voltex Electronic    |    Oferta    |    Czujniki jonizacyjne

Obrót i utylizacja izotopowych czujników dymu

Firma Voltex Electronic jako jedna z niewielu w regionie prowadzi obrót i utylizację izotopowych czujek dymu. Posiadamy zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie, obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz obrót tymi urządzeniami.

Czujniki Jonizacyjne - montaż, demontaż Voltex Electronic Gorzów Wlkp.

Realizujemy następujące prace związane z izotopowymi czujkami dymu:

  • montaż izotopowych czujników dymu
  • badanie szczelności izotopowych czujników dymu
  • demontaż
  • utylizację

W naszej firmie znajduje się również magazyn do przechowywania urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze. Wykonujemy pomiary szczelności izotopowych czujników dymu. Jeżeli w Twojej firmie znajdują się takie czujki zadzwoń do nas a my zaoferujemy profesjonalną pomoc w ich konserwacji bądź dokonamy utylizacji.

Czym są czujki jonizacyjne i czujki izotopowe?

Czujniki jonizacyjne to urządzenia wykrywające dym za pomocą promieniowania jonizującego. Korzystając z tego typu produktów, należy mieć świadomość, że sam element promieniotwórczy wykazuje się niewielką aktywnością. Dodatkowo samo ryzyko wydostania się substancji promieniotwórczej, a także wystąpienia promieniowania jonizującego poza systemem, jest minimalne, co przekłada się na bezpieczne użytkowanie.

Czujki izotopowe wzięły swoją nazwę od zastosowania izotopów ameryku bądź plutonu. Substancje te także są toksyczne i radioaktywne, jednak dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest szybkie wykrycie zagrożenia. Możliwości, jakie oferują czujniki jonizacyjne i izotopowe, są doceniane w wielu obiektach, gdzie konieczne jest szybkie zidentyfikowanie źródła pożaru.

Dlaczego odpowiednia utylizacja czujek jonizacyjnych jest tak ważna?

Ze względu na substancje wykorzystywane w urządzeniach takich jak czujki jonizacyjne oraz izotopowe poszczególne produkty nie mogą być po prostu wyrzucone w razie awarii lub zużycia. Elementy promieniotwórcze w standardowych warunkach są całkowicie bezpieczne. Stanowią podstawę działania urządzenia. Jednak przy wystąpieniu uszkodzeń radioaktywne substancje mogą być wydzielane do otoczenia. Powoduje to ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia.

To sprawia, że odpowiedzialna, zgodna z przepisami utylizacja czujek jonizacyjnych jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w danym budynku oraz dla środowiska. Co istotne, tego typu działania nie mogą być przeprowadzane przez pracowników bez wymaganych zezwoleń. Aby bezpiecznie wyłączyć tego typu urządzenie z użytku, potrzebne jest skorzystanie ze wsparcia osób z odpowiednimi kwalifikacjami, sprzętem i uprawnieniami.

Kiedy niezbędny jest demontaż czujek jonizacyjnych?

Czujka jonizacyjna, podobnie jak wiele innych urządzeń elektronicznych, ma określony czas użytkowania. W zależności od modelu jest to od 10 do 15 lat. Przy kupnie czujki warto sprawdzić przewidywany okres eksploatacji. Należy też zwrócić uwagę na datę, w której wymagany będzie demontaż czujników jonizacyjnych wraz z utylizacją. To stosunkowo niedrogie usługi, które zapewniają bezpieczeństwo dla pracowników i środowiska. Należy pamiętać, że za zadbanie o demontaż i utylizację czujek jonizacyjno-izotopowych odpowiedzialny jest administrator lub właściciel danego budynku.

Czujka jonizacyjna: na jakie parametry zwrócić uwagę?

Poszczególne produkty różnią się pod względem wielu parametrów – wśród najważniejszych znajdują się ich wymiary, temperatura pracy, rodzaj zasilania czy sposób sygnalizacji przekroczenia poziomu. Rozmiary czujki powinny być dostosowane przede wszystkim pod kątem powierzchni terenu, na którym ma działać dane urządzenie. Niektóre modele mają również określoną maksymalną wilgotność powietrza oraz zakres temperatury, w którym zachowują pełną sprawność. W kwestii zasilania można postawić na urządzenia podłączane na stałe do prądu, jak również czujki na baterie, które dają nieco więcej swobody w kwestii montażu. Sygnalizacja może być z kolei optyczna lub akustyczna: zależnie od wyboru należy zadbać o optymalną widoczność lub wystarczająco duże natężenie dźwięku.

Pamiętaj!

Okres „żywotności” urządzeń z pierwiastkiem promieniotwórczym został określony przez Polskie Prawo Atomowe. Odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania ponosi właściciel/administrator obiektu w którym urządzenia te zostały zamontowane.